top of page

Co je v centru naší pozornosti?


Čtu knihu od Sue Knight - NLP v praxi. Jak vnímáme sebe a svět, který nás obklopuje? Čemu věnujeme pozornost, ať vědomě, či nevědomě? Každý máme své filtry vnímání. Stojí za to si je uvědomit. Některé věci jsou pro nás "podstatné", zaměstnávají naši pozornost a unikají nám tak věci "nepodstatné."

Kdysi dávno žil námořník, který se plavil do mnoha různých zemí světa. Navštívil mnoho míst a spatřil mnoho různých věcí. Jednoho dne doplul k ostrovu. Rozhodl se zde nějakou dobu zůstat. Připoutal loď ke břehu a začal se rozhlížet kolem sebe. Pobřeží ostrova lemovala kolem dokola nádherná bílá pláž, za níž se rozkládala tropická džugle.

Všude vládlo ticho, dokud ...

Námořník si pomyslel, že v dálce zaslechl slabý, nezřetelný zvuk a naklonil hlavu, aby mu naslouchal. Vnímal, že zvuk přichází z džungle, a vydal se proto tím směrem. Byl si skoro jistý, že ho opět zaslechl. Začal si klestit cestu porostem a listovím. Čím víc se vzdaloval od pobřeží, tím byl zvuk hlasitější. Pokračoval dál, až se nakonec ocitl na pasece. Uprostřed paseky seděl na zemi se skříženýma nohama starý muž.

Měl zavřené oči. Z rytmicky se pohybujících úst mu vycházel popěvek "Mo, Mo, Mo". Námořník zůstal stát a naslouchal dlouhým, měkým tónům jeho zpěvu. Starý muž se nenechal vyrušit a zpíval dál. Po nějaké době se k němu námořník vydal a dotkl se jeho ramene.

Starý muž se pomalu otočil a usmál se.

"Promiňte," řekl námořník. "Myslím, že děláte chybu. Řekl bych, že byste měl zpívat 'Om, Om, Om'."

"Aha," řekl starý muž a dál se usmíval. "Moc vám děkuji," dodal a začal zpívat "Om, Om, Om".

Námořníka to potěšilo. Měl radost sám ze sebe a vydal se na cestu zpátky ke své lodi. Když odplouval, po nějaké době najednou pocítil, že se někdo dotkl jeho ramene. Otočil se a ke svému překvapení spatřil starého muže jenž mu řekl: "Promiňte mi, že jsem vás vyrušil. Mohl byste mi připomenout, jak zní správně můj popěvek?"

Námořník mu šokovaně odpověděl: "Om, Om, Om."

"Opravdu moc vám děkuji," prohlásil starý muž před tím, než se vydal po hladině moře zpátky na ostrov.

Úryvek z knihy Sue Knight - NLP v praxi.

Vydal Management Press 2013

bottom of page