top of page
Komplexní Public relations a komunikační servis

Komplexní Public relations

a komunikační servis

 

Poradím Vám, jak pozitivně rozvíjet jméno Vaší firmy (organizace) podle Vašich potřeb. Zabývám se vnitřní i vnější komunikací, neb pokud není soulad "doma", nebude pak ani na veřejnosti. Obě spolu úzce souvisí.

 

Zpracuji pro Vás podklady, které pro Vás budou užitečné, např. PR plán včetně komunikačního  mixu a doporučení nástrojů komunikace.

Spolupracovat můžeme jednorázově, nebo dlouhodobě.

Na výsledky mojí práce se můžete podívat v rubrice Naši klienti.

 

Příklad nabídky:

a/ Public relations

 • Doporučení účelného oslovení cílových skupin nebo široké veřejnosti s důrazem na proaktivní, soustavnou a srozumitelnou komunikaci.

 • Vyčlenění účinných komunikačních kanálů a nástrojů.

 • Důraz na zkvalitnění komunikace prostřednictvím vlastních komunikačních kanálů (webových stránek, tištěného zpravodaje, elektronického bulletinu, facebooku a dalších nástrojů).

 • Návrhy včasného jednání organizace v rámci trendů.

 • Návrh obsahů výstupů, doporučení rétoriky těchto výstupů.

 

b/ Media relations

 • Cílené budování vztahů s vybranými médii – exkluzivita, mediální partnerství, apod. – pro pravidelné a citlivé publikování preferovaných témat v médiích.

 • Plánovaná, pravidelná a systematická komunikace s médii. Udržení a rozvíjení – případně „pootočení“ – mediálního obrazu, sledování konkurence.

 • Tiskové zprávy a tiskové konference. Výstupy z důležitých jednání a rozhodnutí.

 

Zde je příklad nabídky pro města

 

Komunikační audit a tvorba komunikační strategie

 

 • Vyhodnotíme současný obraz organizace v médiích i u veřejnosti.

 • Identifikujeme místa v komunikaci, která lze rozvíjet a navrhneme jak je rozvíjet.

 • Doporučíme účelné oslovení potřebných cílových skupin a vyčlenění do účinných komunikačních kanálů a nástrojů.

 • Navrhneme speciální komunikační programy, například řízenou komunikaci s médií a veřejností.

 • V případě zájmu o poradenství mě kontaktujte. Pro zobrazení nabídky pro organizace měst a obcí klikněte zde.

 • Zpracujeme komunikační mix na dohodnuté období.

 • Vypracujeme komunikační strategie.

 

V případě zájmu o poradenství nás kontaktujte.

Těším se na Vás.

bottom of page