top of page

Co mě jde hlavou aneb vyznání Litomyšli a všem, se kterými jsem se zde potkala


Je slavnostní večer, začíná 59. Smetanova Litomyšl. Sedím ve 12. řadě, sedadlo číslo 17. Zazní hymna. Nádherné sváteční prostředí se otevírá a jsem svědkem úžasných výkonů protagonistů zahajovacího koncertu v podání České filharmonie. Obecenstvo nedutá, počasí se zklidňuje a až na výjimku v závěru neprší. Je vzdán hold zesnulým dirigentu Jiřímu Bělohlávkovi a sochaři Olbramovi Zoubkovi. Vnímám souznění posluchačů, propojení publika s účinkujícími. Všichni si to užívají. A mně jde hlavou, co všechno jsem tady na zámku i ve městě zažila. A prostupuje mě vděčnost. Asi stárnu, jsem docela na měkko. Není to lítost, nýbrž pocit štěstí, co jsem toho tady v posledních 25 letech tolik mohla prožít. Uvědomila jsem si, kolik krásných a dnes už historických vzpomínek mě váže k Litomyšli, jeho zámku, jeho lidem. :-) Pravidelná setkávání a zajímavé diskuze s tehdejším starostou Mirkem Brýdlem, vysílání reportáží do Českého rozhlasu Hradec Králové a Radiožurnálu ze setkání sedmi prezidentů Evropy v roce 1994 včetně rozhovorů s Václavem Havlem, jeho mluvčím Ladislavem Špačkem, politologem Jacquesem Rupnikem, velvyslankyní Magdou Vašáryovou. Reportáže z návštěvy španělského královského páru, z otevření restaurátorské školy, z obnovy Portmonea, z cesty s humanitáirní pomocí vyslanou z Litomyšle do restaurátorské školy v Sarajevu. Vysílání reportáží ze Smetanky, rozhovory s Ladislavem Horáčkem (nakladatelství Paseka), s Olbramem Zoubkem, s manželi Piknovými a Vojtou Stříteským, s Radkem Kašparem, když byl ještě ředitelem hudebky, později s Míšou Severovou a samozřejmě přenosy a reportáže z mnoha ročníků Smetanovy Litomyšle. Pozorovat zrod novodobé podoby festivalu, povídat si s Leošem Svárovským, Evou Urbanovou i Dagmar Peckovou, ale i Karlem Gottem a Jadranem Šetlíkem. Spolupracovat na prvních festivalových novinách, provázet VIP hosty, pracovat na přílohách o Smetance do Deníku…. A můj pořad pro veřejnost vysílaný Český rozhlasem ve spolupráci s městem Litomyšl a regionálními médii s příznačným názvem Testujeme politiky v Litomyšli v polovině devadesátých let a o pár let později Evropa v pressu. Všechno je to dávno a všechno najednou zase tak blízko. Jsem vděčná za všechny ty příležitosti a děkuju všem za ně, i všem těm, se kterými jsem se po letech mohla včera v Litomyšli na zámku zase pozdravit. Moc si toho vážím.

bottom of page