top of page

Vedla jsem workshopy na konferenci Koalice nevládek Pardubicka


Mgr. Zdenka Hanyšová Celá

Předposlední březnový den jsem vedla dva zajímavé workshopy na 18. konferenci Koalice nevládek Pardubicka v Afi Paláci v Pardubicích. Jedním z témat bylo "Jak si říci o peníze, potažmo, Jak získat donátora, sponzora či mecenáše." Což samozřejmě souvisí s uvědoměním si vlastních hodnot neziskovky i hodnot sebe sama. Uvědomění si, jak se prezentuji? S tím úzce souvisí sebe-pozorování: "Co to vlastně dělám, jak to dělám, jak o sobě a o své organizaci mluvím, jak umím vystihnout a sdělit její jedinečnost a jinakost, jak se u toho cítím, jak by to šlo jinak, lépe, účinněji?"

Obou mých workshopů se účastnili zástupci zajímavých neziskovek z celého Pardubického kraje. Byli připraveni pracovat, získat inspiraci, získat nové informace. Brzy se vyladili na práci s vlastními hodnotami a myšlenkami, s hodnotami "své" organizace. Byli velmi vnímaví a otevření, spolupracovali v rámci skupiny a já jim děkuji za ty tři krásné hodiny důvěry. Moc ráda se s nimi zase potkám. Klobouk dolů před jejich každodenním konáním.

Zdenka

"Jak si říci o peníze, potažmo, Jak získat donátora, sponzora či mecenáše."

"Jak si říci o peníze, potažmo, Jak získat donátora, sponzora či mecenáše."

"Jak si říci o peníze, potažmo, Jak získat donátora, sponzora či mecenáše."

"Jak si říci o peníze, potažmo, Jak získat donátora, sponzora či mecenáše."

"Jak si říci o peníze, potažmo, Jak získat donátora, sponzora či mecenáše."

bottom of page