top of page

Poznáním svých potřeb ladíme sebe i tým


Poznáním svých potřeb ladíme sebe i tým

StartFragment

Týmový Koučink nejen pro nemocnice

Poznáním sebe sama ladíme sebe i tým.

Nabídku týmového koučinku jsme zpracovali na základě poptávky pro nemocnice. Je možné jej aplikovat na jakýkoliv tým, kde je třeba nastartovat nebo prohloubit soulad.

Cílem kurzu je nastavit u členů týmu větší soulad vycházející z porozumění a poznání sebe sama. Cílem je pozitivní komunikace mezi sebou potažmo s klientem. Následuje posun k efektivní spolupráci.

Kurz probíhá ve skupinách po 8 — 10 účastnících v blocích po 3 hodinách. Maximální denní dotace je 3 hodiny/den pro jednu skupinu.

Celkový počet hodin je 42, rozložených do 7 dnů v období dvou měsíců

EndFragment

bottom of page